A kályhás és kandallós szakma minden szereplőjének fel kell készülnie a mesterség megújítására, s annak bebizonyítására, hogy a fatüzelés – mint megújuló energiaforrás – nemcsak a múlt, hanem a jövő egyik korszerű fűtési módja is lehet. A Magyarországi Cserépkályhások, Kandallóépítők és Gyártók Országos Ipartestülete március 2. és 4. között rendezte meg szakmai találkozóját a Herman Ottó Konferencia Központban.

Miközben a sokasodó tüzeléstechnikai polémiák hasznosak, időnként megdöbbentő érvek is elhangoznak a fatüzelés ellen. Nagy András, a Magyarországi Cserépkályhások, Kandallóépítők és Gyártók Országos Ipartestületének (MACSOI) elnöke a találkozón elmondta: egy levegőszennyezésről rendezett nemzetközi tanácskozáson nem releváns érvekkel ostorozták a fatüzelést. Egy dán szakértő például egy ránézésre is sok évtizedes szétégetett vaskályhát vizsgált, és ennek a mérési eredményeivel támasztotta alá a fatüzelés elleni véleményét. Az elnök szerint az értelmes érvelés és a technikai fejlődés bemutatása éppen azért fontos, hogy a kályhás szakma megmutassa: eleget tud tenni a környezetvédelmi követelményeknek, s innovatív, ökobio megoldásokkal képes felkészülni a legnagyobb kihívásokra is.

Bárány Rita a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. ügyvezetője köszöntőjében bemutatta a MACSOI-val kötött együttműködési megállapodás sikerességét, méltatta a közös munkát a Fűts okosan! kampány, az együttesen szervezett szemléletformáló és szakmai rendezvények, valamint a közösen megjelentetett kiadványok kapcsán.

Az egyik legfőbb uniós elvárás a szállópor-légszennyezés (PM10) visszaszorítása, amely egyre szigorodó szabályozásokban mutatkozik meg. A konferencia több előadója is felhívta erre a figyelmet, bemutatva a hazai helyzetet és sürgetve a valós, a szennyezés tényleges okait feltáró elemzéseket. Mert – mint arra Dobi Bálint, a földművelésügyi tárca környezet-megőrzési főosztályának vezetője felhívta a figyelmet – a lakossági tüzelés valóban okoz környezeti terhelést, de az nem igaz, hogy a hazai légszennyezés az unió egyik legmagasabb mértékét mutatja. Tény, hogy sok a teendő, de éppen ezért van szükség a kályhás- és egyéb társszervek folyamatos kapcsolattartására. Másfelől az unióban is el kell magyarázni, hogy a levegőminőségnek több tényezője van: a kibocsájtás mértéke, a légköri és a domborzati viszonyok, a nagy távolságok, és a más országokból érkező szennyezés.

A levegőszennyezés ügyében hazánk mellett még más országokkal szemben is folyamatban van a kötelezettségszegési eljárás – mondta Béres András, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. szakmai ügyvezető helyettese. Ahhoz, hogy ez az eljárás megszűnjön, konkrét célokat és megoldásokat felvázoló intézkedési tervek szükségesek. Erre szolgál például a partnerekkel indított Life Integrált Projekt. Ugyanakkor kitüntetett szerepe van annak, hogy a MACSOI-val együttműködve kellő információk jussanak el a lakossághoz a tüzelőberendezésekről és a helyes fűtési módokról. Arról, hogy a környezetkímélő tüzelés feltétele a kiváló berendezés és annak helyes használata, a száraz tűzifa és a hulladékok kiiktatása a tüzelésből.

A jó tüzelőberendezések fontosságára hívta fel a figyelmet Henszelmann Imre is, aki kifejtette: MSZ EN szabványok szerint tervezett kályhával akár kilencven százalékos szállópor-visszaszorítás is elérhető, miként a légszáraz tűzifa is komoly eredményt hozó feltétel.

A fűtés tekintetében meghatározó a lakosság tudatosságának erősítése – nyomatékosította Reisz Lóránt, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. környezetvédelmi és természetvédelmi igazgatója. Ennek szellemében országszerte tizenegy helyszínen népszerűsítették a földművelésügyi tárca megbízásából 2016-ban indult, de tavaly nagy lendületet vett Fűts okosan! kampányát. A program célja, hogy a lakosság is felismerje felelősségét a levegőtisztaság javításában s a szállópor-terhelés mérséklésében. A kampány üzenete teljesen egybevág a kályhás szakma meggyőződésével, hiszen a fő gondolata, hogy fával fűteni megéri, de ehhez szükségesek bizonyos feltételek. Nevezetesen a tüzelőberendezés milyensége és minősége, a tüzelés módja, a fatüzelésre vonatkozó szabályozások, illetve a hulladékok komposztálása.

Forrás: MACSOI, Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.